Betaling lidgeld 2017-2018

Beste ouders, 

Ook dit jaar bedraagt het lidgeld voor de scouts €40. Gelieve dit bedrag over te schrijven voor vrijdag 6 oktober op het rekeningnummer van onze groepskas: BE96 7376 1133 8705 met vermelding van naam + tak van het kind dat u opnieuw inschrijft.

Meer info over de (her)inschrijving vind je terug op het tablad ‘inschrijvingen

Stevige linker en aarzel niet om ons te contacteren bij vragen,

De groepsleiding